آموزش مقدماتی گیتار

نام استاد: محمد افشار
شهریه: ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه