Loading...
دوره ها

دوره های خصوصی به صورت حضوری و آنلاین در آکادمی موسیقی موزیکال
این دوره ها در حال برگذاری و قابل ثبت می باشند.

آموزش مقدماتی گیتار

نام استاد: محمد افشار
شهریه: ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

آموزش ریتم و آکورد گیتار

نام استاد: محمد افشار
شهریه: ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

مشاوره رایگان

نام استاد: محمد افشار
شهریه: رایگان

آموزش گیتار در سپیدان

نام استاد: محمد افشار
شهریه: ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

آموزش گیتار سطح پیشرفته در شیراز

نام استاد: محمد افشار
شهریه: ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

آموزش مقدماتی سه تار در سپیدان

نام استاد: حامد یزدان پناه
شهریه: ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

آموزش مقدماتی تار در اردکان فارس

نام استاد: حامد یزدان پناه
شهریه: ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

آموزش اصولی سه تار در هماشهر

نام استاد: حامد یزدان پناه
شهریه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

آموزش گیتار در آموزشگاه ماهور

نام استاد: محمد افشار
شهریه: ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

آموزش آنلاین تار و سه تار

نام استاد: حامد یزدان پناه
شهریه: ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

کلاس گیتار غیرحضوری محمد افشار

نام استاد: محمد افشار
شهریه: ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

آموزش اصولی تار در هماشهر

نام استاد: حامد یزدان پناه
شهریه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

کلاس گیتار در آموزشگاه ترنم شیراز

نام استاد: محمد افشار
شهریه: ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه

آموزش آنلاین گیتار

نام استاد: محمد افشار
شهریه: ۶۷۵,۰۰۰ تومان به ازای ۴ جلسه
ما اینجا هستیم