Loading...

دوره های آموزش ویدئویی موزیکال آکادمی

دوره های آموزش ویدئویی موزیکال آکادمی

در دوره های آموزش ویدئویی موسیقی، کلاس ها از قبل ضبط شده اند و به صورت فصل فصل و جلسه ای در سایت قرار گرفته اند، هنرجو دوره ی مورد نظر را که باز میکند می تواند ویدئوهای آموزشی را مشاهده کند و در هر زمان که میخواهد به آموزش موسیقی بپردازد.

 

نکات مثبت:


 - یادگیری موسیقی در زمان دلخواه.

- یادگیری موسیقی در هر مکان.

- قابلیت تکرار بینهایت ویدئو برای درک مفاهیم ارائه شده.

- قابلیت تکرار در هر زمان جهت یادآوری و تکرار.

- تصریع در یادگیری به دلیل اینکه هر زمانی که توانستید درس را اجرا کنید میتوانید به قسمت بعد مراجعه کنید.

ما اینجا هستیم